Activiteiten

Bloembakken

Een ieder die Twello bezoekt, maar ook onze eigen bevolking, zal zeker de prachtige bloembakken opvallen, her en der geplaatst in samenwerking met en op aanwijzing van de Gemeentelijke Plantsoenendienst. De ruim 80 bloembakken worden driemaal per jaar, naar gelang het seizoen, met passende planten beplant. Niet alleen beplant, maar ook onderhouden, hetgeen vooral ’s zomers een flinke klus is. Daar tegenover staat een zeer grote waardering van het grote publiek en het mag gezegd worden dat in de wijde omgeving er geen gemeente bestaat met een dergelijk areaal aan publiekelijk goed gevulde bloembakken, het gehele jaar door.

Voorjaarsmarkt

Het spreekt vanzelf dat een stichting als de onze absoluut niet is te runnen zonder  financiële middelen. Ondanks de fenomenale inzet van pure vrijwilligers is het voor ons een noodzaak passende activiteiten te ontplooien teneinde onze kas aan te vullen. Het organiseren van een markt - gebruikelijk de zaterdag voor moederdag - verschaft ons o.a. de nodige middelen door verkoop van allerlei bijzondere perkplanten en aanverwante artikelen.

Tegenwoordig wordt deze markt aangevuld met een hobbyistenmarkt. Hobbyisten kunnen hier hun eigen gemaakte produkten verkopen.

Voorjaarskrant

Ieder voorjaar maken wij met medewerking van het “Voorster Nieuws” een Voorjaarskrant met daarin allerlei wetenswaardigheden en aangename tips over tuinieren. Deskundige aanbevelingen over niet alleen siertuinen maar ook over moestuinen, plantenbakken enzovoort.

Rotondes

Vanaf 2011 hebben wij helaas de jarenlange door ons georganiseerde wedstrijd van "Wie heeft de mooiste tuin van Twello" moeten stopzetten. De tanende belangstelling voor onze tuinkeuringen heeft ons ertoe gebracht alternatieven te zoeken.

Een van onze leden kwam met het lumineuze idee om een rotonde te adopteren in de zin van aanleg, beheer en onderhoud van groen. Het idee werd onmiddellijk omarmd door de Dienst Plantsoenen van de Gemeente Voorst en terstond uitgevoerd. De rotonde, gelegen op de hoek Piet Heinstraat – Maarten Tromplaan, die slachtoffer dreigde te worden van begrijpelijke budgettaire problemen van de Gemeentelijke Plantsoenendienst werd wat betreft functioneel groen gered door de “Dorpsverfraaiiers”.
Inmiddels heeft Dorpsverfraaiing er 2 rotondes bij voor onderhoud, nl  bij  de brandweerkazerne  en aan de Leigraaf.

Optocht en andere versieringen

Wat men allemaal kan doen met groen en bloemen en hoe men dienaangaande zijn of haar artistieke neigingen kan bevredigen, demonstreren wij regelmatig door het aanbrengen van versieringen.

Het aanbrengen van tientallen Kerstbomen om ons dorp in Kerstsfeer te brengen,  een Kerstversiering in de N-H. Dorpskerk, het decoreren van een tentoonstelling van de Oudheidkundige Kring, om een paar voorbeelden te noemen, is het werk van de “Dorpsverfraaiiers”.

Een spectaculaire activiteit was onze deelname aan de optocht t.g.v. het Twellose Klompenfeest met een forse praalwagen die natuurlijk gemaakt is met bloemen en planten. Helaas is de optocht verleden tijd, maar de herinneringen en de prijzen blijven.

Stichting Dorpsverfraaiing Twello