Nieuws

Ingezonden Voorster Nieuws

DE VERLOEDERING

Als voormalig worpbewoners bezoeken wij regelmatig de eertijds zo gezellig een gemoedelijke wijk De Worp. De wijk met een eigen economie, een eigen kerkelijk leven en vooral met een zeer gemêleerde bevolking. Misschien moet ik zeggen “De Hoven” of linker IJsseloeverwijk want het behoort nog steeds bij de Gemeente Deventer.

Door mijn eigen fysieke tekortkomingen moet een bezoek per auto plaatsvinden – per gewone fiets zou beter zijn. Zoekend naar een parkeerplaats is niet gemakkelijk daar het welig tierende onkruid en andere rommel de overhand krijgt. De parkeerplaats, is gemeentegrond, heeft kennelijk een nul uren contract met het “Groenbedrijf der Gemeente”. Eigenlijk een merkwaardige en bizarre situatie van een Gemeentebestuur met een politiek linkse signatuur. Daar is niets mis mee. Men zou echter wat anders verwachten. Immers heeft een dergelijke politieke stroming hoog in het vaandel staan een beter leefmilieu en veel aandacht voor het “Groene gebeuren” c.q. een goed leefbare atmosfeer. Echter behalve in wijken zoals de Worp, Zandweerd, Voorstad en nog veel meer. Bijna kan men spreken van een contradictio in terminis. Misschien heeft men weleens gehoord van de meest elementaire zaken voor ons menselijk bestaan zoals het groene gebeuren, onze zuurstof leveranciers, de fotosynthese en zo meer. Als men de groene natuur om ons heen verwaarloosd, negeert en geen prioriteit geeft, schiet men zichzelf in de voeten. Dit is een slechte zaak voor ons allemaal. Kritiek en commentaar geven van de zijkant is wel erg gemakkelijk maar tegelijkertijd suggereren hoe of een of ander beter kan worden maakt een hoop goed.

Dames en Heren van het Deventer gemeentebestuur, Deventer Groenbedrijf en Woningbouwbestuur, ga te rade bij uw buurgemeente Voorst en let speciaal op het dorp Twello. Vorig jaar gekozen tot het groenste dorp van Europa. Speciaal wat betreft het totale “Groene gebeuren” zoals de organisatie, de vakkennis, het financiële plaatje en vooral de grote passie bij het een en ander.Als zeer grote kers op de taart de verrichtingen van de vrijwilligersorganisatie “Stichting Dorpsverfraaiing”. Meer dan honderd bloembakken het gehele jaar in hun beheer met tevens beplanting van drie grote rotondes, geven het Dorpse leven extra cachet. Alles in samenwerking met Gemeentelijke diensten. Een door eenieder gekwalificeerd schitterend dorp Twello waar het goed toeven is. Goed voorbeeld doet wellicht goed volgen.

Piet Groters

Renault van het type OS uit 1924

Deze foto is gemaakt tijdens de deelname in 2008 aan de jaarlijkse ‘Klompenweek’ in Twello. Naast bloemen bestaat de lading uit groente. Lading die bijna 30 jaar gereden is van tuinders naar de veiling in Twello en vandaar naar afnemers.

Deze Renault is van het type OS uit 1924, gekocht in 1994 van de vorige eigenaar uit Epe. Van oorsprong komt deze auto uit Verviers. De restauratie heeft 4 jaar geduurd. Sinds 2004 rijdt Dick de Wilde met deze auto mee in de elf-steden-tocht.

Werk aan de winkel

Jan Klein Swormink (links) en Theo Timmermans aan de slag op het Stationsplein. Sinds kort worden de extra grote bloembakken op sokkels geplaatst, dit om de ‘hangers’ de gelegenheid te geven tot nog betere groei.

De nimmer aflatende inzet van de Stichting Dorpsverfraaiing Twello zorgt ook nu weer voor een fleurig en kleurig dorp. Nu de lente op zijn einde loopt en de zomer zich aandient worden de groene vingers weer danig geroerd. Op het Stationsplein (foto) staat slechts een gedeelte van de vele bloembakken die de vrijwilligers aanplanten en onderhouden. In totaal staan er in Twello 108 bloembakken, maar ook de drie rotondes vallen onder “verantwoording” van de Dorpsverfraaiiers. Eind juni komen daar de perken in de vernieuwde Van Ghentstraat ook nog eens bij. Als de firma Bosch aldaar de bomen in de perken heeft geplant kan de Dorpsverfraaiing aan de slag met de beplanting. Het winkelende publiek kan dan ook hier genieten van de fraaie aanblik van b.v. Afrikaantjes, Begonia’s, Geraniums, Goudsbloemen enz. Het lijkt zo vanzelfsprekend een kleurig dorp, maar het vraagt veel inzet om al dat fraais te onderhouden.
Wekelijks gaan de vrijwilligers op pad, nieuwe aanplant en onderhoud is noodzakelijk. Vooral in deze droge periode gaat men drie dagen in de week aan de slag om de bloembakken van water te voorzien.

Dat de Stichting Dorpsverfraaiing het moet doen zonder subsidie zal bij weinigen bekend zijn, dus als u het werk van de Stichting waardeert bent u welkom als donateur. Uw bijdrage kan er voor zorgen dat Twello verzekerd blijft van een fraaie bloemenpracht. Inlichtingen en/of aanmelden kan via info@dorpsverfraaiing.nl.

Voorster Nieuws (Adri Alburg)

Bloembollen van Baltus Vaassen

Om onze ca 100 bloembakken en 3 rotondes er netjes uit te laten zien hebben wij een fijne samenwerking met Baltus Bloembollen uit Vaassen.
Zij voorzien ons jaarlijks van prachtige bloembollen. Indien u op de foto klikt ziet u hier een mooi filmpje van.

Kerstparade 2019

Ook Dorpsverfaaiing Twello heeft op 22 december 2019 meegedaan met de Kerstparade in het centrum van Twello.
De watertank was omgetoverd tot een mooi kersthuisje en de bakfiets was in een mooie kerstsfeer gebracht.
Beide deelnemende voertuigen oogsten veel lof bij de toeschouwers.

Kerstboom 2019

De kerstboom op het Dorpsplein in Twello staat er weer.

Op 6 december is deze geplaatst met behulp van onder meer Waterschap Vallei en Veluwe en de fa Bonhof.
Dankzij het belangeloos ter beschikking stellen door een particulier in Twello heeft Twello weer een mooi verlichte boom te bewonderen.

Samen met ca 60 kleinere kerstboompjes in het dorp draagt de stichting bij tot een gezellige kerstsfeer in het centrum van Twello.

Uiteraard hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt een groepsfoto van de vrijwilligers te maken.

Aanschaf eigen tractor

Vrijdag 6 december was het zover. De stichting is in het bezit gekomen van een eigen tractor.

Na een jaar deze in bruikleen te hebben gehad van de fa Bonhof werd de sleutel van de tractor officieel overhandigd.

Wij zijn er erg blij mee.

Nieuwe aanhanger

Afgelopen vrijdag, 29 november, heeft de officiële overdracht van de aanhanger plaatsgevonden.

De Stichting heeft deze aanhanger bij Univé verworden in het kader van de goed voor elkaar prijs.

 

 

Mooie donatie van Bonhof BV

Bonhof BV heeft drie lokale goede doelen blij gemaakt met het geld dat zij voor hun 50 jarig jubileum hebben ingezameld. Ook heeft stichting Hulphond Nederland een mooie donatie mogen ontvangen. Wilp staat op, stichting Tamara, Stichting Dorpsverfraaiing Twello en Stichting hulphond zijn blij verrast met deze gulle bijdrage.

Goud op Europees niveau voor de gemeente Voorst

In Oostenrijk werd op zaterdag 28 september door de jury van Entente Florale Europa de goud plaquette uitgereikt aan burgemeester Penninx.

 

 

 

 

 

De wedstrijd:

In 2018 werd de gemeente Voorst uitgeroepen tot “Groenste gemeente van Nederland” en dit goud gaf recht op mee doen op internationaal niveau, genomineerd te worden tot “groenste gemeente van Europa”.

De wedstrijd bestaat sinds 1975 en wordt georganiseerd door de vereniging voor bloemrijkheid en landschap.

Op 16 juli j.l. werd de internationale jury van Entente Florale Europa ontvangen op het gemeentehuis in Twello. Na een indrukwekkende presentatie aldaar trokken de juryleden te voet, per fiets en per bus door de gemeente, speciale aandacht  kreeg de dorpskern Twello. Op verschillende plekken werd aandacht besteed aan “groene” elementen. In de Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk kreeg houtbewerking aandacht en in het centrum werd er door Piet Groters bij de plantenbakken uitleg gegeven over het werk van de Dorpsverfraaiing. Om in aanmerking te komen voor de gouden plaquette wordt het groenbeleid in de breedste zin van het woord onder de loupe genomen. Groenste gemeente word je dus niet zomaar!

De uitslag

Voor de uitslag moest gewacht worden tot zaterdag 28 september.

Burgemeester Penninx, wethouder van der Sleen en een paar medewerkers van de gemeente reisden met een busje af naar Oostenrijk.

’s Avonds werd de uitslag bekend gemaakt. De strijd ging tussen gemeenten uit Italië, Hongarije, Oostenrijk, België, Ierland, Tsjechië, Duitsland en de Nederland.

Blijdschap  verscheen er op de gezichten van de vertegenwoordigers van de gemeente Voorst bij de bekendwording: “groenste gemeente”.

Trots nam burgemeester Penninx de gouden plaquette in ontvangst.

“Gefeliciteerd iedereen, inwoners en medewerkers, die op 16 juli jl. heeft meegedragen aan deze gouden prijs. We zijn trots!”

Voorjaarsmarkt 2019

De voorjaarsmarkt van 11 mei  was een geweldig succes.
Ondanks de slechte weersvoorspellingen werd het een perfecte dag.
Centraal op de markt stond de aktie voor de sponsoring voor de aanschaf  van een nieuwe tractor.
Het was hartverwarmend te zien hoe de Dorpsverfraaiing wordt gewaardeerd en met de geweldige opbrengst in de 'collectepot' heeft de Stichting al een flink startbedrag voor de aanschaf binnengekregen.

Onze dank gaat uit naar iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

Lid in de orde van Oranje Nassau

Vrijdag 26 april 2019 zijn we met het hele team bij Schoneveld Breeding geweest om het nieuwe bedrijf te bewonderen. Dat was een zeer leerzame ochtend.

Echter dit bezoek was tevens bedoeld als middel om de beide genomineerden naar Korderijnk te lokken waar ze door burgemeester Jos Penninx in het zonnetje werden gezet en de versierselen kregen die horen bij lid in de orde van Oranje Nassau.

Proficiat Jan Klein Swormink en Annemiek Taverne.

Dorpsverfraaiing in de problemen

De tractor van de Dorpsverfraaiing is dusdanig kapot dat reparatie niet raadzaam is.
Een groot probleem. De tractor is het vervoersmiddel voor de watertank.

“De tractor was niet de jongste meer” aldus dhr. Jansen, voorzitter van de Dorpsverfraaiing. “We hadden echter verwacht dat de levensduur nog een paar jaar langer zou zijn. Onze watertank is onmisbaar in tijden van warmte en droogte. Deze aanhanger met de waterta
nk erop heeft een tractor of een ander trekvoertuig nodig om water te kunnen geven aan de planten in de bloembakken en de rotondes.”
Op de vraag “Hoe nu verder?” kan dhr. Jansen nog geen antwoord geven. Hij vertelt dat de vrijwilligers zich beraden over die vraag. De Dorpsverfraaiing zoekt een vervangend trekvoertuig, liefst zo milieuvriendelijk mogelijk.

Heeft u suggesties? De Dorpsverfraaiing stelt meedenken op prijs. Mail uw ideeën naar info@dorpsverfraaiing.nl.

Voorjaarsmarkt 2019

Traditioneel vond op de zaterdag voor Moederdag, dit jaar op 11 mei, weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt plaats.

Stichting Dorpsverfraaiing was weer met een ruime keuze aan planten aanwezig.
Klik hier voor een impressie van deze dag.

Hobbyistenmarkt 2019

 

Verder hebben weer een aantal hobbyisten hun eigen gemaakte producten getoond en verkocht. Voor de hobbyisten waren 22 kramen beschikbaar.

 

Bakfiets

Bij  de Stichting Dorpsverfraaiing  staat duurzaamheid voorop.

Vandaar dat wij zoveel mogelijk het onderhoud aan onze bloembakken en rotondes met deze gerenoveerde bakfiets gaan uitvoeren.

Dus zo min mogelijk met de tractor of de auto op pad, maar gezond met de bakfiets.

Jullie zullen ons dan ook regelmatig met ons nieuwe vervoermiddel zien in het dorp.

Nieuwe plantenbakken

Stichting Dorpsverfraaiing is bezig een deel van de plantenbakken te vervangen.

Op bijgaande foto is een voorbeeld te zien, zoals deze reeds  op het Dorpsplein staat.

Stichting Dorpsverfraaiing Twello