Activiteiten2

Bloembakken

Twello bezoekt, maar ook onze eigen bevolking, zal zeker de prachtige bloembakken opvallen, her en der geplaatst in samenwerking met en op aanwijzing van de Gemeentelijke Plantsoenendienst. De ca 120 bloembakken worden driemaal per jaar, naar gelang het seizoen, met passende planten beplant. Niet alleen beplant, maar ook onderhouden, hetgeen vooral ’s zomers een flinke klus is. Daar tegenover staat een zeer grote waardering van het grote publiek en het mag gezegd worden dat in de wijde omgeving er geen gemeente bestaat met een dergelijk areaal aan publiekelijk goed gevulde bloembakken, het gehele jaar door.

 

Voorjaarsmarkt

 

Het spreekt vanzelf dat een stichting als de onze absoluut niet is te runnen zonder  financiële middelen. Ondanks de fenomenale inzet van pure vrijwilligers is het voor ons een noodzaak passende activiteiten te ontplooien teneinde onze kas aan te vullen. Het organiseren van een markt - gebruikelijk de zaterdag voor moederdag - verschaft ons o.a. de nodige middelen door verkoop van allerlei bijzondere perkplanten en aanverwante artikelen.

Tegenwoordig wordt deze markt aangevuld met een hobbyistenmarkt. Hobbyisten kunnen hier hun eigen gemaakte producten verkopen. Met deze aanvulling is de zaterdag voor Moederdag zeker de moeite waard om de markt te bezoeken.

Rotondes

Vanaf 2011 hebben wij helaas de jarenlange door ons georganiseerde wedstrijd van "Wie heeft de mooiste tuin van Twello" moeten stopzetten. De tanende belangstelling voor onze tuinkeuringen heeft ons ertoe gebracht alternatieven te zoeken.
Een van onze leden kwam met het lumineuze idee om een rotonde te adopteren in de zin van aanleg, beheer en onderhoud van groen en bloei. Het idee werd onmiddellijk omarmd door de Dienst Plantsoenen van de Gemeente Voorst en terstond uitgevoerd. De rotonde, gelegen op de hoek Piet Heinstraat – Maarten Tromplaan, die slachtoffer dreigde te worden van begrijpelijke budgettaire problemen van de Gemeentelijke Plantsoenendienst werd wat betreft functioneel groen gered door de “Dorpsverfraaiiers”.
Inmiddels heeft Dorpsverfraaiing er 2 rotondes bij voor onderhoud, nl bij de brandweerkazerne en aan de Leigraaf.
Recent wordt gewerkt aan het verfraaien van de rotonde aan de Molenstraat/Kerklaan door middel van het plaatsen van baskets.

Kerstbomen in Twello

Inmiddels is het al een jarenlange traditie dat de Stichting elk jaar met kerst een grote, mooi verlichte kerstboom op het Dorpsplein van Twello plaatst. Dat kan met hulp van derden voor transport van de kerstboom en het gebruik van een hoogwerker. Ook zijn ondernemers bereid stroom te leveren voor de mooie verlichting.

Daarnaast worden ca 80 kleinere kerstbomen in en rondom het centrum geplaatst. Dit geheel brengt Twello in een prachtige Kerststemming.

De bomen worden op de eerstvolgende werkdag na Sinterklaas geplaatst en verwijderd op de eerste werkdag na Oud/Nieuw.