Organisatie

Onze stichting is een onpartijdige en onafhankelijke club en bestaat uit een bestuur – voorzitter, secretaris en penningmeester – en een aantal kernleden die zich bezighouden met allerlei activiteiten. Omdat de stichting géén aanspraak maakt op gemeentelijke subsidies verzorgt de stichting haar inkomsten uit de organisatie van diverse activiteiten en is de stichting voor een groot gedeelte aangewezen op gulle gaven van donateurs.

Indien u onze vele activiteiten wilt steunen kunt u ook donateur worden van onze stichting door overmaking van een door u zelf te bepalen bedrag. Met een minimale bijdrage van €5,00 (het mag natuurlijk meer zijn) steunt u onze stichting met haar vele werk. Uw donatie kunt u storten op RABO-bank NL30 RABO 0140 2423 09.

Informatie en aanspreekpunten

Frans Jansen – Voorzitter
Thorbeckelaan 32
7391 LA Twello
Email: voorzitter@dorpsverfraaiing.nl

Klaas Dusselaar – Secretaris
Rijksstraatweg 133G
7391 MK Twello
Email: info@dorpsverfraaiing.nl

Jan Klein Swormink – Penningmeester
Hunderenlaan 5
7391 TB Twello
Email: penningmeester@dorpsverfraaiing.nl

KvK: 08120393
Bank: NL30 RABO 0140 2423 09