Welkom

De aanduiding “Dorpsverfraaiing” moet inmiddels veelzeggend zijn, met name in het dorp Twello en omgeving. Een bijna 60 jaar bestaande club, destijds opgericht door een aantal middenstanders en gepassioneerde “groene” liefhebbers met als doel de kwaliteit van het leven in Twello te verbeteren c.q. te bevorderen. Er speelt een compleet verhaal rond dit gebeuren dat niet alleen zijn weerslag kent op een betere woon- en werkomgeving, maar ook relevant is aan een beter milieu, minder zwerfvuil, minder vandalisme enzovoort. Hoe kan men aan al deze eisen voldoen en hoe kan men iedereen daarvan laten profiteren?

De Stichting Dorpsverfraaiing Twello houdt zich bezig met het aanbrengen en in stand houden van bloemen en planten in ruim 120 bloembakken en 4 rotondes.Dit doet zij in het centrum van Twello en in de ruime omgeving daarvan.
Daarnaast houdt zij zich bezig met andere activiteiten.
Regelmatig zullen mooie foto’s worden geplaatst van activiteiten en andere bijzonderheden.
Verder heeft de Stichting een goede samenwerking met organisaties in en rond Twello.

Privacy Statement

Uiteraard respecteert de Stichting Dorpsverfraaiing de privacy van haar leden en derden.

Hiertoe heeft zijn een Privacy Statement opgesteld die hier te lezen is.